Lexicon Logo
Αρχική Σελίδα arrow F.A.Q. arrow Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ECDL
Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019
 
 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ECDL Print

1. Τι είναι το European Computer Driving Licence ® (ECDL);          


Το ECDL είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο - ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο - πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο, σε περισσότερες από 140 χώρες, μέσα από ένα δίκτυο 16.000 Εξεταστικών Κέντρων σε όλο τον κόσμο.

2. Πότε και ποιοι έχουν θεσπίσει το European Computer Driving Licence  ;          
Το ECDL αναπτύσσεται και προάγεται από το Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation – www.ecdl.com) έναν παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Το ECDL Foundation έχει ιδρυθεί από την CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – το Συμβούλιο των Επιστημόνων Πληροφορικής της Ευρώπης - www.cepis.org). Το Ίδρυμα ECDL αποτελεί τον εγγυητή των προδιαγραφών του ECDL και διασφαλίζει την ισότιμη ανάπτυξή του στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.     

3. Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα;          


Στην Ελλάδα Απευθείας Δικαιούχος του Προγράμματος ECDL είναι η ECDL Ελλάς Α.Ε. Η ECDL Ελλάς διαθέτει περισσότερα από 60 μόνιμα στελέχη και περισσότερους από 500 εξωτερικούς συνεργάτες (Επιτηρητές, Ελεγκτές, Διορθωτές κλπ).

 4. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το ECDL;          


Τις βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του ECDL μπορείτε να τις βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα  (http://www.ecdl.gr/center_map.asp).


Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με το Πιστοποιημένο Εξεταστικό κέντρο μας

στα τηλέφωνα 2310.623.042 – 2310.628.262,


με

e-mail στο kallithea@lexicon-edu.gr


θα μας βρείτε καθημερινά 9:00-13:00 και 15:00-21:00 στην Μακεδονομάχων 4 και στην Αρχαιοτήτων 6, περιοχή Καλλιθέα Θεσσαλονίκης

5. Πόσα και ποια Πιστοποιητικά υπάρχουν σήμερα;          


Το Ίδρυμα ECDL διαθέτει μία πλήρη και διαρκώς αναπτυσσόμενη σειρά Προγραμμάτων Πιστοποίησης, που καλύπτει κάθε επίπεδο εμπειρίας και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, από τους απολύτως αρχάριους, σε προχωρημένους χρήστες και εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές. Όλα τα Προγράμματα της οικογένειας ECDL σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από το Ίδρυμα ECDL, από έμπειρους επιστήμονες και εξειδικευμένες ομάδες εργασίας και διακρίνονται για τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζουν.

Εισαγωγικό Επίπεδο:

I. e-Kids

II. equalskills

Βασικό Επίπεδο:

I. ECDL Core (7 ενότητες: Βασικές έννοιες, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων, Πληροφορίες & Επικοινωνίες)

                                                         

II. ECDL Progress (επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού με μεταβλητό αριθμό ενοτήτων (έως και 6 ενότητες)

Προχωρημένο Επίπεδο:

I. Advanced Επεξεργασία Κειμένου

II. Advanced Υπολογιστικά Φύλλα

III. Advanced Παρουσιάσεις

IV. Advanced Βάσεις Δεδομένων

Εξειδικευμένο Επίπεδο:

I. ECDL CAD

II. ECDL ImageMaker

III. ECDL WebStarter

 

6. Το Πρόγραμμα του ECDL έχει ισχύ μόνο στην Ευρώπη;          


Το Πρόγραμμα ECDL ξεκίνησε από την Ευρώπη, για αυτό και ονομάστηκε EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE®. Σήμερα, συμμετέχουν πια όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναπτύσσεται και σε χώρες εκτός Ευρώπης με το όνομα ICDL (INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE®) έχοντας ακριβώς την ίδια ισχύ σε διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ECDL. 

7. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL;          


Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.
Παράλληλα, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων του δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο γνώσεων των υποψήφιων στελεχών τους.

8. Το ECDL είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος;          


Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Η ECDL Ελλάς, µε την από 1-2-2006 Απόφαση, του ∆.Σ. του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), αποτελεί τον 1ο Πιστοποιηµένο Φορέα Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής αναγνωρίσιµων και από το ελληνικό δημόσιο.Ως εκ τούτου το ECDL αναφέρεται ως ένα εκ των πιστοποιητικών βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής στις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ.
Ο εντυπωσιακός αριθμός των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα ECDL, που ξεπερνά το 1,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας αποδεικνύει την αποδοχή του, τόσο από τον υποψήφιο όσο και από την αγορά εργασίας. Παράλληλα, το ECDL αναγνωρίζεται και στη χώρα μας από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς:

 
 • Tο Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του οποίου υπάρχουν συχνές αναφορές στο ECDL ως το πρότυπο σύστημα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ.
 • Το ECDL είναι πρώτο στην επιλογή των ΚΕΚ στην Α’ φάση του Προγράμματος «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ», του Υπουργείου Απασχόλησης (πρώην Εργασίας). Σε σύνολο 20.000 ανέργων ή στρατεύσιμων, οι 12.350 - ποσοστό άνω του 62% - εντάχθηκαν στις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ECDL
 • Το ECDL αναφέρεται ως έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
 • Υπάλληλοι των Υπουργείων Παιδείας, Άμυνας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL
 • Η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) παρέχει εκπαίδευση σύμφωνα με το πρότυπο ECDL, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί Σχολεία ECDL από τη ΔΝΕ για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού
 • Είναι ο μόνος φορέας που έχει πιστοποιήσει ως Εξεταστικά Κέντρα επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου (ΔΕΗ, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Κέντρα Δήμων και Νομαρχιών)
 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου (ΠΑΣΥΠΛ), στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την εξάλειψη του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» στους υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL
 • Έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα με το Δήμο Αθηναίων, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
 

Παράλληλα το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης στις δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και υιοθετείται ευρέως από κυβερνήσεις, υπουργεία, διεθνείς οργανώσεις και εταιρίες σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη μεγάλοι οργανισμοί έχουν ήδη αγκαλιάσει το ECDL, θέτοντάς το ως το κριτήριο μέτρησης των δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα αναγνώρισής του:

 • Το ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα του προγράμματος «e-Europe 2002» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομάδα «Υψηλής Δράσης» του ESDIS (High Level Group on the Employment and Social Dimension of the Information Society) αποδέχθηκε τον Οκτώβριο 2001 το ECDL «ως το βασικό Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης ΤΠΕ»
 • Η UNESCO όχι μόνο αναγνωρίζει το ECDL/ICDL, αλλά λειτουργεί και ως αδειούχος του ICDL στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί συνεργασία του ECDL με την UNESCO στη Ρωσία
 • Ο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) αναγνωρίζει το πρότυπο ECDL στο Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα (European CV), αναφέροντας ότι «οι δεξιότητες πληροφορικής αξιολογούνται με βάση το ECDL με το οποίο πιστοποιείται βάσει διεθνών προδιαγραφών, ότι ο κάτοχος διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί άνετα και αποδοτικά τις βασικές εφαρμογές πληροφορικής»
 • Τα Ηνωμένα Έθνη (Πρόγραμμα Ανάπτυξης) έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει κατά ECDL πάνω από 5.000 υπαλλήλους σε 131 χώρες
 

9. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας του Προγράμματος ECDL;          


Πρόκειται για ένα ευέλικτο και άρτια δομημένο πρόγραμμα

Το ECDL δημιουργεί ένα πρότυπο μοντέλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση κατά ECDL εξασφαλίζει τη σωστή προετοιμασία των ενεργών πολιτών για τη συμμετοχή τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Η υιοθέτηση του ECDL αυξάνει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο 

10. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ECDL;        
Aναπτύσσεται και προωθείται από ένα Διεθνή Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες, την πανεπιστημιακή κοινότητα

 • Είναι το μόνο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει θεσμοθετηθεί και αναπτύσσεται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – www.cepis.org) και υποστηρίζεται από 45 Διεθνείς Ενώσεις και 250.000 Επιστήμονες Πληροφορικής
 • Έχει παγκόσμιο κύρος και αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχύ στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας, καθώς αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν
 • Η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού και ανανεώνεται συνεχώς ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις στα λογισμικά και τα λειτουργικά συστήματα
 • Εφαρμόζει μία πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία, τηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές και βασίζεται σε ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα
  Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την επιτήρηση ειδικού, ανεξάρτητου Σώματος Επιτηρητών
 • Παρέχει πλήρη σειρά Πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα, βάσει των αναγκών της σύγχρονης αγοράς
 • Διαθέτει το μεγαλύτερο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων στην Ελλάδα και τον κόσμο
 • Το ECDL αναγνωρίζεται από την αγορά εργασίας, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ

11. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας υποψήφιος για να αποκτήσει κάποιο/α από τα Πιστοποιητικά ECDL;          


Το σύνολο του γνωστικού περιεχομένου κάθε πιστοποιητικού ECDL, δηλαδή ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) κάθε Προγράμματος Πιστοποίησης.
Η Εξεταστέα Ύλη κάθε Προγράμματος βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ECDL Ελλάς και είναι στη διάθεση κάθε υποψηφίου (ένας υποψήφιος μπορεί να τη διαβάσει ή να την «κατεβάσει» στον υπολογιστή του).

12. Που μπορεί να εκπαιδευτεί ένας υποψήφιος;          


Ένας υποψήφιος μπορεί να εκπαιδευτεί σε οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό Κέντρο επιλέξει. Αν ο υποψήφιος κρίνει ότι κατέχει όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να αποκτήσει το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει μπορεί να δηλώσει αμέσως συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL θα πρέπει να απευθυνθεί οπωσδήποτε σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που μπορεί να βρει στην αντίστοιχη σελίδα της ECDL Ελλάς (http://www.ecdl.gr/center_map.asp).

13. Η ECDL Ελλάς παρέχει εκπαίδευση;          


Η ECDL Ελλάς δεν παρέχει εκπαίδευση, όπως και γενικότερα το Πρόγραμμα ECDL δεν αφορά εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα πιστοποίησης που ολοκληρώνεται μέσα από μία συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.

14. Υπάρχουν ειδικά βιβλία που οδηγούν στην απόκτηση του ECDL;          


Υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορεί να συμβουλευτεί ο υποψήφιος για να προετοιμαστεί για την απόκτηση του ECDL. Προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους και τα εκπαιδευτικά κέντρα στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού, η ECDL Ελλάς ελέγχει το περιεχόμενο των συγγραμμάτων ως προς την πλήρη κάλυψη του γνωστικού περιεχομένου της Εξεταστέας Ύλης και την ορθότητα των εννοιών και κατόπιν πιστοποιεί μόνο όσα πληρούν τις παραπάνω συνθήκες. Η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Ύλη κυκλοφορεί με την ένδειξη «ECDL Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Ύλη», ή «ECDL Approved Courseware».

15. Υπάρχουν δείγματα test του ECDL;          


Δείγμα τεστ με το εξεταστικό σύστημα inATES υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.test-check.com/inates%204.1%20demo%20(web).exe
Στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν διαθέσιμα νέα τεστ προετοιμασίας τόσο στο εξεταστικό σύστημα inATES όσο και στο simATES. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξεταστικό σύστημα simATES μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συστήματος www.simates.com

16. Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μία εξέταση πόσες φορές μπορεί να ξαναδώσει;          


Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του όσες φορές χρειαστεί. Κάθε φορά όμως θα διαγωνίζεται σε ένα διαφορετικό σετ θεμάτων.      

17. Τι πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL;          


Κάθε υποψήφιος που θέλει να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξεταστικό Κέντρο (ΕΚ) ECDL. Είτε εκπαιδεύεται ήδη σε ένα ΕΚ, είτε όχι, πρέπει να επικοινωνήσει με το ΕΚ της επιλογής του και να δηλώσει συμμετοχή στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης. Ένας υποψήφιος την ίδια ημέρα μπορεί να εξεταστεί σε έως και έξι (6) διαφορετικές ενότητες. Στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ECDL Ελλάς (http://www.ecdl.gr/center_map.asp) μπορεί να αναζητήσει κανείς τα ΕΚ ECDL ανά περιοχή, ανά ημερομηνία εξέτασης, ανά λογισμικό εξέτασης.
Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του ECDL Core ή του ECDL Start πρέπει να προμηθευτεί μια Κάρτα Δεξιοτήτων από το ΕΚ. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του ECDL Advanced ή του ECDL CAD πρέπει απλώς να δηλώσει στο ΕΚ το πιστοποιητικό ή την ενότητα του πιστοποιητικού στην οποία θέλει να εξεταστεί. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ECDL Expert, ο υποψήφιος πρέπει να προμηθευτεί μία Κάρτα Expert.

18. Τι είναι η Κάρτα Δεξιοτήτων;          


Η Κάρτα Δεξιοτήτων (ΚΔ) επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL Core και του ECDL Start και του χρησιμεύει ως απαραίτητο «συνοδευτικό έγγραφο» καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Στην ΚΔ αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και όλες οι ενότητες στις οποίες πρέπει να διαγωνιστεί κάθε υποψήφιος, καθώς και σαφείς οδηγίες χρήσης. Με την έκδοση της ΚΔ του, ο υποψήφιος καταγράφεται αυτόματα και επίσημα ως υποψήφιος για το ECDL. Κάθε φορά που ο υποψήφιος ολοκληρώνει με επιτυχία μια εξέταση, συμπληρώνεται αντίστοιχα η ΚΔ. Το ECDL Core ή Start αποκτάται με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων στις επτά ή τέσσερις ενότητες αντίστοιχα.

19. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του ECDL Expert;          


To ECDL Expert είναι ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή προχωρημένου επιπέδου. Το πιστοποιητικό ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας κάνοντας χρήση των τεσσάρων (4) βασικών εφαρμογών γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις). Το ECDL Expert, είναι ένα πιστοποιητικό με διεθνή ισχύ και αναγνώριση το οποίο παρέχει στον κάτοχο του:

 • Έγκυρη απόδειξη εις βάθους γνώσης των πιο διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου
 • Επιβεβαίωση ικανότητας αντιμετώπισης εργασιών υψηλής δυσκολίας και σύνθετων καθηκόντων
 • Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στην εργασία και εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών

20. Πρέπει ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει το ECDL για να μπορεί να αποκτήσει το ECDL Advanced/Expert, ή μπορώ να δώσει εξετάσεις απευθείας για το ECDL Advanced/Expert;          


Ένας υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί στο ECDL Advanced/Expert χωρίς να έχει προηγουμένως αποκτήσει το ECDL Start/Core, αρκεί να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, όπως αυτές ορίζονται από την Εξεταστέα Ύλη του ECDL Advanced:


I. Advanced Επεξεργασία Κειμένου http://www.ecdl.gr/attach/Syllabus_AM3_Adv_Word_Processing_(GR).pdf

II. Advanced Υπολογιστικά Φύλλα
http://www.ecdl.gr/attach/Syllabus%20AM4_Adv_Spreadsheets_(GR).pdf
III. Advanced Βάσεις Δεδομένων
http://www.ecdl.gr/attach/Syllabus%20AM5_Adv_Databases_(GR).pdf 
IV. Advanced
Παρουσιάσεις
http://www.ecdl.gr/attach/Syllabus%20AM6_Adv_Presentations_(GR).pdf 


 

21.  Πόσο διαρκεί  κάθε test ECDL;          


• Κάθε τεστ ECDL Core και Start διαρκεί 45’.
• Κάθε τεστ ECDL Advanced διαρκεί 1 ώρα.
• Κάθε τεστ ECDL CAD διαρκεί 1 ώρα και 45’.

 


22. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, πώς αποκτούνται τα Πιστοποιητικά;          


ΕCDL Core: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις επτά (7) ενότητες, το ΕΚ στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στην ECDL Ελλάς τη συμπληρωμένη ΚΔ. Η ECDL Ελλάς επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και ενημερώνει ανάλογα το Ίδρυμα ECDL. Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται τέσσερις (4) περίπου εβδομάδες μετά την αποστολή του αντίγραφου της ΚΔ στα γραφεία της ECDL Ελλάς.

ΕCDL Progress: To ΕΚ δηλώνει στην ECDL Ελλάς τους υποψήφιους οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση του ECDL Start. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σε τέσσερις ενότητες, το ΕΚ αποστέλλει αντίγραφο της συμπληρωμένης ΚΔ στην ECDL Ελλάς. Η ΚΔ δεν επιστρέφεται πίσω για να μπορεί ο υποψήφιος, αν το επιθυμεί, να συνεχίσει τις εξετάσεις του για την απόκτηση του ECDL Core. Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται τέσσερις (4) περίπου εβδομάδες μετά την αποστολή του αντίγραφου της ΚΔ στα γραφεία της ECDL Ελλάς.

ECDL Advanced - ECDL CAD: Το ίδιο χρονικό διάστημα απαιτείται και για την απόκτηση του ECDL Advanced/Expert και του ECDL CAD. Τέσσερις (4) περίπου εβδομάδες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης σε μια ενότητα του ECDL Advanced ή στο ECDL CAD, ο υποψήφιος παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό του από το ΕΚ στο οποίο διαγωνίστηκε.

ECDL Expert: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις τέσσερις (4) ενότητες ECDL Advanced (που αντιστοιχούν στην απόκτηση του ECDL Expert), το ΕΚ στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στην ECDL Ελλάς αντίγραφο της συμπληρωμένης Κάρτας Expert. Η ECDL Ελλάς επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και ενημερώνει ανάλογα το Ίδρυμα ECDL. Ο υποψήφιος παραλαμβάνει το πιστοποιητικό του μετά την πάροδο τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ολοκλήρωση της τελευταίας εξέτασής του.

 
 
< Prev   Next >
 
Τελευταία Νέα
 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής πάνω από το 60% των παιδιών ηλικίας εννέα ετών στην ΕΕ φοιτούν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ακόμη ψηφιακό εξοπλισμό.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_el.htm
Εμείς στα Lexicon χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα διδασκαλίας (έχουμε διαδραστικό πίνακα  και υπολογιστή σε όλες τις αίθουσες) και συμβάλουμε στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
Τα Κέντρα Ξένων γλωσσών του Συλλόγου Lexicon (πρωην ΣΒΑΡΝΑ)
-Λειτουργούν επιτυχώς από το 1949

-Διευθύνονται από εκπαιδευτικούς, έμπειρους στην διδασκαλία και την διάπλαση παιδιών, και όχι απλά από επιχειρηματίες franchise

-Συνεργάζονται μόνο με έμπειρους και εξιδεικευμένους καθηγητές

-Έχουν παραπάνω από 750 επιτυχίες σε πτυχία Lower και Proficiency κάθε χρόνο!

 

 
 
Top!
Top!