Lexicon Logo
Αρχική Σελίδα arrow F.A.Q. arrow Αγγλικά
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019
 
 
Αγγλικά Print

Τι είναι το First Certificate in English και τί το χρειάζομαι;

Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Common European Languages Framework, που απονέμει το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων. Καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς και η κατοχή του είναι πλέον απαραίτητη και επιτακτική στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.

Τι είναι το Certificate in Advanced English;

Το CAE είναι και αυτό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου C1, σύμφωνα με το Common European Languages Framework, που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στη δουλειά και στις κοινωνικές τους συναλλαγές.

Τι είναι το Certificate of Proficiency in English;

Το CPE είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου C2, σύμφωνα με το Common European Languages Framework, που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε υψηλό επίπεδο. Η απόκτηση του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.

Τι είναι το Entry Test;

Tο Entry Test δεν είναι πτυχίο γλωσσομάθειας. Ήταν μια από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Proficiency που επέβαλε το Πανεπιστήμιο του Cambridge από το Δεκέμβριο του 2002, αλλά καταργήθηκε από την εξεταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2006.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Proficiency του Cambridge;

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει FCE  

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει CAE  

O υποψήφιος πρέπει να έχει CPE με βαθμό D ή

IELTS με συνολικό band score 6.5 και άνω ή

Τι είναι το IELTS ;

To IELTS (International English Language Testing System Examination) είναι το διεθνές σύστημα εξέτασης της αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστήμιου του Cambridge το οποίο αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν σε Αγγλικά Πανεπιστήμια, σχολεία ή κολέγια ή επιθυμούν να εργαστούν σε χώρες όπου η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία.

Πόσο χρονικό διάστημα ισχύει το ΙELTS ;

Τα αποτελέσματα του ΙELTS ισχύουν για 2 χρόνια.

Πόσο χρονών πρέπει να είσαι για να συμμετάσχεις στις εξετάσεις ΙELTS ;

To IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο Academic Module ή στο General Training Module, ανάλογα με το μελλοντικό πρόγραμμα τους. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές του IELTS Test.

Τι είναι το Academic Module και τι το General Training Module;

· Tο Academic Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή σχολές ανώτερης εκπαίδευσης.
· Το General Training Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε γυμνάσια, σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του IELTS;

Τα αποτελέσματα βγαίνουν 2 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις.

Ποια είναι η βάση για την εισαγωγή στα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Δεν υπάρχει καθορισμένο pass mark. Κάθε ίδρυμα καθορίζει το score που θεωρεί κατάλληλο. Εντούτοις, σαν γενικός κανόνας , score κάτω από Band 5, σε οποιοδήποτε skill, θεωρείται πολύ χαμηλό για ακαδημαϊκές σπουδές. Score πάνω από Band 6 εκλαμβάνεται επαρκές ως καλό. Γενική επίδοση με Band score 5 ή 6 είναι οριακή και μπορεί να μην γίνεται δεκτή σε πολλά πανεπιστήμια.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις για το FCE, το CAE, το CPE και το IELTS;

Για το FCE, CAE και το CPE γίνονται δύο φορές το χρόνο, Μάιο ή Ιούνιο και Δεκέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή αρκετούς μήνες πριν.
Για το IELTS γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την τοπική ζήτηση. Γι' αυτό
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες εξετάσεων. Στα περισσότερα εξεταστικά κέντρα οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το μήνα , ή και συχνότερα, σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις των FCE, CAE, CPE και IELTS ;

Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers τα οποία όμως έχουν διαφορετικό δείκτη δυσκολίας. Τα papers αυτά είναι τα εξής:

Paper 1: Reading Comprehension (Kατανόηση κειμένου)

Paper 2: Composition (Έκθεση)

Paper 3: Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)

Paper 4: Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)

Paper 5: Interview (Συνέντευξη)

To IELTS αποτελείται από 4 μέρη:

Listening Comprehension

Reading Comprehension

Composition

Interview

Τα παραπάνω 5 papers τα δίνω όλα την ίδια μέρα;

Όχι. Τα πρώτα papers (Reading, Use of English, Composition & Listening) δίνονται όλα την ίδια μέρα, που είναι Σάββατο για το FCE και τo CAE, ενώ το CPE και το Entry Test δίνονται Κυριακή. Το 5ο paper (Ιnterview) δίνεται μια άλλη μέρα πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις. Για το IELTS δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες εξετάσεων.

Τι γίνεται αν την ημέρα που πρέπει να δώσω προφορικά έχω κάποιο κώλυμα;

Σε αυτό το θέμα υπάρχει κάποια ευελιξία και μπορεί να μετατεθεί η ημερομηνία κατόπιν συνεννοήσεως με το φροντιστήριο και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι μεν γραπτές γίνονται σε σχολεία (δημοτικά ή γυμνάσια), οι δε προφορικές σε μεγάλα
ξενοδοχεία, συνήθως στο Park στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή στο Τιτάνια στην Πανεπιστημίου.

Τα γραπτά διορθώνονται εδώ;

Όχι. Επιστρέφονται στο Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου βαθμολογούνται και κατόπιν αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα του Βρετανικού Συμβουλίου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ύστερα από δύο ή τρεις μήνες.

Παίζει ρόλο η ηλικία του υποψηφίου για τις εξετάσεις;

Όχι. Τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών του Πανεπιστημίου του Cambridge έδειξαν ότι η ηλικία αυτή καθεαυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας επιτυχίας.

 

Τι είναι το TOEIC;

To TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμετε - για την Ελλάδα - από την Ελληνοαμερικανική 'Ενωση και δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Μία φορά την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

Τι συμπεριλαμβάνουν οι εξετάσεις;

Το TOEIC περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και χωρίζεται σε 2 μέρη:

Listening Comprehension (100 ερωτήσεις)
Διάρκεια : 45 λεπτά
Βαθμός : 5-495

Reading comprehension (100 ερωτήσεις) Διάρκεια : 75 λεπτά
Βαθμός : 5-495

Οι βαθμολογίες αντιστοιχούν σε:

Μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 405-500
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 505-780
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 785-900
'Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 905 και άνω

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει επιλεγεί ως ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα διεξαγωγής του τεστ.

 
Next >
 
Τελευταία Νέα
 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής πάνω από το 60% των παιδιών ηλικίας εννέα ετών στην ΕΕ φοιτούν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ακόμη ψηφιακό εξοπλισμό.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_el.htm
Εμείς στα Lexicon χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα διδασκαλίας (έχουμε διαδραστικό πίνακα  και υπολογιστή σε όλες τις αίθουσες) και συμβάλουμε στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
Τα Κέντρα Ξένων γλωσσών του Συλλόγου Lexicon (πρωην ΣΒΑΡΝΑ)
-Λειτουργούν επιτυχώς από το 1949

-Διευθύνονται από εκπαιδευτικούς, έμπειρους στην διδασκαλία και την διάπλαση παιδιών, και όχι απλά από επιχειρηματίες franchise

-Συνεργάζονται μόνο με έμπειρους και εξιδεικευμένους καθηγητές

-Έχουν παραπάνω από 750 επιτυχίες σε πτυχία Lower και Proficiency κάθε χρόνο!

 

 
 
Top!
Top!